Pris står definert under hver buffet.

Vi lager mat etter standard skala. Hvis det er ønske om store porsjoner kommer det et tillegg på kr 30,- per person.

Minimum 15 personer eller avtale.

Send forespørsel